Regulamin Forum

 

Logując się na forum użytkownik zobowiązany jest :
do przestrzegania postanowień i zasad z poszanowaniem toleracyjnośći i uprzejmnośći
wobec innych uczestników forum,które niniejszy Regulamin określa tak aby,
korzystanie z niego było właściwe i przyjemne.

a w szczególności do:
wymiany poglądów i informacji zgodnych z tematyką wątku interesujacego dla wszystkich użytkowników z pominięciem komunikacji bezpośredniej.

1. nieumieszczania treści nielegalnych,nieobyczajnych,oraz znieważających a także używania wulgarnego języka.

2. ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści i przestrzeganie praw osób trzecich,w tym znaków towarowych,praw autorskich i osobistych a w związku z tym ewentualnych roszczeń przeciw operatorowi strony wiean spowodowane nieprzestrzeganiem tych postanowień przez użytkownika.

3. nie zamieszczania na forum,w komentarzach w jakiejkolwiek formie reklamy, wykorzystywanej w celach handlowych lub komercyjnych.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do publikowania zamieszczonych komentarzy i wpisów na forum wiean. Operator strony zastrzega sobie prawo do zmiany i kasacji zamieszczonych wpisów szczególnie w przypadku naruszenia zobowiązań zawartych w punktach 1,2,3 a także do czasowego zawieszenia lub nawet usunięcia użytkownika.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu i naruszaniu zasad Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.


Zakazane jest także:
rozsyłania spamu,dublowania i powtarzania tematów),(Puschen)
umieszczenia na stronie serwisu dowolnej i szkodliwej treści (Cross-site scripting)
zamieszczania linków prowadzących do stron niebezpiecznych, złośliwych i innych nielegalnych.

Nowy Temat
tworząc nowy temat należy wybrać odpowiedni dział używając możliwie krótkich i
trafnych sformułowań.
Publikowane treści powinny być zrozumiałe i przypisane do odpowiedniej kategorii z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortograficznej użytego języka.


... a teraz zapraszamy do wzięcia udziału w Forum :zespół Forum wiean.eu

 

 

 

 

Ogłoszenia regulamin

 

Wiean.eu oferuje swoim użytkownikom bezpłatny  dostęp do działu ogłoszeń.
(ogłoszenia od osób fizycznych , firm jednoosobowych i tzw. rodzinnych)

Operator nie jest odpowiedzialny za ogłoszenia i zawarte w nich informacje przez użytkownika umieszczającego lub  realizujacego  je na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zabronione  jest  zamieszczanie ogłoszenn niezgodnych z obowiązujacymi przepisami prawa a także z niniejszym regulaminen.
W przypadku naruszenia postanowień regulaminu operator zastrzega sobie prawo bez uprzedzenia
do usunięcia ogłoszenia,a także zablokowania konta użytkownika.

Wszelkie uwagi i zatrzeżenia dotyczące naruszenia postanowień regulaminu należy zgłaszać
administratorowi strony.
Inne ważne informacje dotyczące funkcjonowania i używania strony zawarte są w
regulaminie użytkowania stronypolityce prywatności.

 

 

 

Blog-regulamin

Logując się na Blog-u użytkownik zobowiązany jest :
do przestrzegania postanowień i zasad z poszanowaniem toleracyjnośći i uprzejmnośći
wobec innych uczestników blogu, które niniejszy Regulamin określa tak aby,
korzystanie z niego było właściwe i przyjemne.

a w szczególności do:
wymiany poglądów i informacji zgodnych z tematyką wątku interesującego dla wszystkich użytkowników z pominięciem komunikacji bezpośredniej.

1. nieumieszczania treści nielegalnych, nieobyczajnych, oraz znieważających a także używania wulgarnego języka.

2. ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści i przestrzeganie praw osób trzecich, w tym znaków towarowych, praw autorskich i osobistych a w związku z tym ewentualnych roszczeń przeciw operatorowi strony wiean spowodowane nieprzestrzeganiem tych postanowień przez użytkownika.

3. nie zamieszczania na blogu, w komentarzach w jakiejkolwiek formie reklamy, wykorzystywanej w celach handlowych lub komercyjnych.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do publikowania zamieszczonych komentarzy i wpisów na blogu wiean. Operator strony zastrzega sobie prawo do zmiany i kasacji zamieszczonych wpisów szczególnie w przypadku naruszenia zobowiązań zawartych w punktach 1,2,3 a także do czasowego zawieszenia lub nawet usunięcia użytkownika.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu i naruszaniu zasad serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego administratorowi.


Zakazane jest także:
rozsyłanie spamu,dublowanie i powtarzanie tematów),(Puschen)
umieszczenie na stronie serwisu dowolnej i szkodliwej treści (Cross-site scripting)
zamieszczanie linków prowadzących do stron niebezpiecznych, złośliwych i innych nielegalnych.

Publikowane treści powinny być zrozumiałe i przypisane do odpowiedniej kategorii z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortograficznej użytego języka.


... a teraz zapraszam do wzięcia udziału w Blogu, andkryg