Blog-FAQ: strona wiean w odróżnieniu od forum przeznaczonego do wymiany poglądów i współpracy o charakterze biznesowym, ukierunkowany jest na inne zagadnienia nie pasujące do głównych tematów strony i nie klasyfikujących się do podstawowych kategorii (ale uwzględniające podstawowy profil serwisu !
 
tematyka polsko-niemiecka) Takimi mogą być wątki takich dziedzin jak np: różnego rodzaju hobby: kulinarny, muzyczny, techniczy itd ... Jak i wątek refleksyjny dla tych którzy muszą ? ... chcą ! ... mieszkać , pracować w Niemczech, ot tak po prostu o normalnym życiu.
Zapraszam do wzięcia udziału na blogu. andkryg ...

 
Blog kategorie:     praca    polonia
Praca na własny rachunek czyli (samozatrudnienie) Einzelunternehmen
w ramach działalności gospodarczej, handlowej lub jako przedstawiciel wolnego zawodu.
Ze względu na obowiązujacą zasadę swobody działalności gospodarczej założenie firmy jest formalnością
a jedynym warunkiem prowadzenia własnej firmy na terenie Niemiec jest (rejestracja)
zgłoszenie działalności gospodarczej po uzyskaniu evt. odpowiednich zezwoleń, lub potwierdzenia
niezbędnych kwalifikacji (między innymi w rzemiośle) 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Kaufmann (handlarz,kupiec) czyli osoba zajmująca się handlem.
W przypadku własnej niedużej firmy istotne są dwie formy prawne prowadzenia działalności handlowej:
 
Kannkaufmann (potencjalny)

Prowadzący niedużą działalność gospodarczą i handlową w zakresie „małej przedsiębiorczości i
związanymi z tym przywilejami i ograniczeniami, niepodlegający obowiązkowi rejestracji w rejestrze
handlowym.Jednak ze względu na rodzaj prowadzonej działalnosci, uzyskiwanych dochodów,
sposobu opodatkowania i wzajemnych relacji z innymi podmiotami gospodarczymi niekiedy
wskazana jest dobrowolna rejestracja w Izbie przemysłowo-handlowej  IHK 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)