Blog-FAQ: strona wiean w odróżnieniu od forum przeznaczonego do wymiany poglądów i współpracy o charakterze biznesowym, ukierunkowany jest na inne zagadnienia nie pasujące do głównych tematów strony i nie klasyfikujących się do podstawowych kategorii (ale uwzględniające podstawowy profil serwisu !
 
tematyka polsko-niemiecka) Takimi mogą być wątki takich dziedzin jak np: różnego rodzaju hobby: kulinarny, muzyczny, techniczy itd ... Jak i wątek refleksyjny dla tych którzy muszą ? ... chcą ! ... mieszkać , pracować w Niemczech, ot tak po prostu o normalnym życiu.
Zapraszam do wzięcia udziału na blogu. andkryg ...

 
Blog kategorie:     praca    polonia
Kaufmann (handlarz,kupiec) czyli osoba zajmująca się handlem.
W przypadku własnej niedużej firmy istotne są dwie formy prawne prowadzenia działalności handlowej:
 
Kannkaufmann (potencjalny)

Prowadzący niedużą działalność gospodarczą i handlową w zakresie „małej przedsiębiorczości i
związanymi z tym przywilejami i ograniczeniami, niepodlegający obowiązkowi rejestracji w rejestrze
handlowym.Jednak ze względu na rodzaj prowadzonej działalnosci, uzyskiwanych dochodów,
sposobu opodatkowania i wzajemnych relacji z innymi podmiotami gospodarczymi niekiedy
wskazana jest dobrowolna rejestracja w Izbie przemysłowo-handlowej  IHK 

 
Istkaufmann (rzeczywisty)
Po osiągnięiu pewnego poziomu dochodu jak i po przekroczeniu limitu pułapu odnoszącego się do
posiadanych oddziałów firmy, pomieszczeń, transportu i magazynowania towarów, ilości
zatrudnionych pracowników, czyli charakteru działalności wskazującej na zorganizowaną
dzałalność handlową (Handelsgewerbe) wykonujący taką działalność zobowiązany jest do
prowadzenia księgowości i automatycznie podlega obowiązkowi rejestracji w
IHK Industrie- und Handelskammer)
 
Freiberufler osobną grupę stanowią (przedstawiciele wolnych zawodów)
o określonych kwalifikacjach zawodowych, odpowiedzialnych i niezależnych,oferujących usługi wyższego rzędu
w interesie klientów i opinii publicznej,reprezentujących między innymi branżę naukową, artystyczną lub  
wychowawczo-oświatową nie podlegającą przepisom o prowadzeniu działalnośći gospodarczej   
(np: architekci, lekarze, prawnicy, itp) Jedynie w wypadku podjęcia jednoznacznej działalnosci gospodarczej  
czy też handlowe jzobowiązanii są do rejestracji w odpowiednich urzędach HWK Handwerkskammer.
 
 
Freier Mitarbeiter (niezależny pracownik) nie jest powiązany z konkretnym zawodem, firmą, a jedynie
 świadczeniem wysoce wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych zadań (np: programowanie, dziennikarstwo)
 
Heimarbeit (praca nakładcza) jest formą pracy zarobkowej (niesamodzielnej)
wykonywanej we własnym domu lub w wybranym miejscu pracy przez pracodawcę. 
Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy jako minimalna stawka zależna od godzin pracy lub
od wytworzonej sztuki.Pracujący nie jest bezpośrednio zatrudniony w zakładzie i niepodporządkowany
jego strukturom,ale wykonywanie pracy podlega tym samym zasadom co zatrudnionych pracowników
w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia.
 
Hausgewerbe (praca chaupnicza / samozatrudnienie) Do specyficznej grupy "Hausgewerbetreibenden"
należą osoby pracujące na własny rachunek wykonujące pracę w domu w swoim imieniu lub na zlecenie
innych.Produkty lub usługi oferowane są bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji handlowych. {jcomments on}
.
.
niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjno-pomocniczy i nie jest źródłem obowiązującego prawa !
źródło: artykuł de: Freiberufler w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
źródło: artykuł de: Freier_Mitarbeiter w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
źródło: artykuł de: Heimarbeit w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
źródło: artykuł de: Hausgewerbe w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
źródło: artykuł de: Hausgewerbetreibender w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
źródło: artykuł de: Kaufmann w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści
Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment