Blog-FAQ: strona wiean w odróżnieniu od forum przeznaczonego do wymiany poglądów i współpracy o charakterze biznesowym, ukierunkowany jest na inne zagadnienia nie pasujące do głównych tematów strony i nie klasyfikujących się do podstawowych kategorii (ale uwzględniające podstawowy profil serwisu !
 
tematyka polsko-niemiecka) Takimi mogą być wątki takich dziedzin jak np: różnego rodzaju hobby: kulinarny, muzyczny, techniczy itd ... Jak i wątek refleksyjny dla tych którzy muszą ? ... chcą ! ... mieszkać , pracować w Niemczech, ot tak po prostu o normalnym życiu.
Zapraszam do wzięcia udziału na blogu. andkryg ...

 
Blog kategorie:     praca    polonia
Gewerbesteuer (GewSt) / podatek komunalny od przedsiębiorstw Osoby pracujące na własny rachunek zobowiązane są do płacenia podatku od dochodu z działalności gospodarczej.Podatkowi temu nie podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz spółki osobowe, których roczny zysk nie przekroczył kwoty 24 500 euro, a także przedstawiciele wolnych zawodów do kwoty 5000 euro od wartości usług związanych z typową działalnością gospodarczą.
Podstawą konstrukcji podatku od działalności gospodarczej jest Gewerbeertrag (dochód firmy) czyli zysk powiększony (Hinzurechnungen) o koszty finansowania tej działalnosci, niepodlegające  odliczaniu (25% od sumy przekraczajacej 100 000 euro) lub zmiejszony (Kürzungen)  o redukcję obciążeń w celu uniknięcia podwójnego obciążenia podatkowego.
 
- pomnożony poprzez jednolity wskażnik podatkowy 3.5% (Steuermessbetrag) wyznaczający .tzw podstawę wymiaru podatkowego (Steuermessbetrag)
 
- a nastepnie jeszcze raz, tym razem przez zastosowanie dżwigni opodatkowania (Hebesatz) .nieznacznie różniącej się w zależności od rejonu, ustalanej przez gminy, miasta
..(typowe wartosci to 250 % - 400 %)

- w przypadku osób pracujących na własny rachunek, podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) jest uwzględniany dodatkowo w wysokosci 3.8 krotności kwoty
 .ppodstawy wymiaru podatku pozwalającego na odliczenie na poczet podatku dochodowego
od osób fizycznych (Einkommensteuer)
.
.
przykład: obliczania podatku od dochodu z działalności gospodarczej
 
Gewerbeertrag         50000,00 dochód firmy
Hinzurechnung / Kürzung
        + / - dopłata / odliczenie
Freibetrag       - 24500,00 kwota wolna od podatku
steuerpflichtiger Betrag       = 25500,00 podstawa opodatkowania
.            
Gewerbesteuermessbetrag 3,5 % x 25 500 = 892,50 podstawa wymiaru podatku
Hebesatz Berlin 410 % x 892,50 = 3659,25 dżwignia opodatkowania (Berlin)
zu zahlende Gewerbesteuer         3659,25 należny podatek (1)
.            
Anrechnung (ESt) 3,8 % x 892,50 = 3391,50 3,8% na poczet podatku dochodowego (2)
.            
          3659,25 (1)
        - 3391,50 (2)
        = 267,75 ostateczne obciążenie podatkowe
            (endgültige Belastung mit Gewerbesteuer)

 

 

źródło: artykuł de: Gewerbesteuer w Wikipedii na licencjii: CC-BY-SA 3.0 Unported , autorzy: wikipedyści

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment