Blog-FAQ: strona wiean w odróżnieniu od forum przeznaczonego do wymiany poglądów i współpracy o charakterze biznesowym, ukierunkowany jest na inne zagadnienia nie pasujące do głównych tematów strony i nie klasyfikujących się do podstawowych kategorii (ale uwzględniające podstawowy profil serwisu !
 
tematyka polsko-niemiecka) Takimi mogą być wątki takich dziedzin jak np: różnego rodzaju hobby: kulinarny, muzyczny, techniczy itd ... Jak i wątek refleksyjny dla tych którzy muszą ? ... chcą ! ... mieszkać , pracować w Niemczech, ot tak po prostu o normalnym życiu.
Zapraszam do wzięcia udziału na blogu. andkryg ...

 
Blog kategorie:     praca    polonia
Praca na własny rachunek czyli (samozatrudnienie) Einzelunternehmen
w ramach działalności gospodarczej, handlowej lub jako przedstawiciel wolnego zawodu.
Ze względu na obowiązujacą zasadę swobody działalności gospodarczej założenie firmy jest formalnością
a jedynym warunkiem prowadzenia własnej firmy na terenie Niemiec jest (rejestracja)
zgłoszenie działalności gospodarczej po uzyskaniu evt. odpowiednich zezwoleń, lub potwierdzenia
niezbędnych kwalifikacji (między innymi w rzemiośle) 

 

Gewerbe zarobkowa działalność gospodarcza
związana z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami wykonywana na własny rachunek
i odpowiedzialność w sposób zorganizowany i ciągły.
 
 

Kleingewerbe tzw mała przedsiębiorczość

na własne potrzeby i utrzymanie różniąca się od Gewerbe prostszym zakresem rozliczania się z urzędem finansowym dotyczącym niestosowania podatku dochodowego VAT Umsatzsteuer od towarów i usług.
Zwolnienie od stosowania podatku dochodowego VAT ograniczone jest do sumy obrotu 17500 € w poprzednim roku działalności i nieprzekroczeniu 50 000 € w bieżącym.


Ten rodzaj rozliczania jest korzystny w przypadku transakcji przy realizacji dostaw, sprzedaży towaru lub wykonaniu usług osobom prywatnym, gdzie cena sprzedaży pomniejszona o Vat w stosunku do innych firm może być konkurencyjną.
Natomiast przy transaksjach pomiędzy firmami brak faktury VAT (Rechnung) utrudnia wzajemną relację uniemożliwiając sobie jak i nnym odliczanie podatku od wydatków Vorsteuer poniesionych na inwestycje, prowadzenie firmy jak i korzystanie ich usług.

 
Rozróżnia się działalność tzw "stehende Gewerbe" (powiązana z miejscem zameldowania)
świadczoną w wyniku zawarcia umowy lub zlecenia określonej usługi,

 

oraz "Reisegewerbe" (działalność obwoźna) wykonywana poza miejscem zameldowania  poprzez
proponowanie usług, wymianę handlową. Aby wykonywać tę działalność niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia tzw. Reisegewerbekarte, która określa czas , rodzaj, miejsce wykonywnych czynności.

 

Nebengewerbe Dodatkowa praca, wykonywana w niepełnym wymiarze czasu dająca osobom już
zatrudnionym w stałym miejscu pracy między możliwość wypróbowania swoich pomysłów
i sprawdzenia się w samodzielnej działalności gospodarczej. {jcomments on}
.
.
niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjno-pomocniczy i nie jest źródłem obowiązującego prawa !
 
Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment