Blog-FAQ: strona wiean w odróżnieniu od forum przeznaczonego do wymiany poglądów i współpracy o charakterze biznesowym, ukierunkowany jest na inne zagadnienia nie pasujące do głównych tematów strony i nie klasyfikujących się do podstawowych kategorii (ale uwzględniające podstawowy profil serwisu !
 
tematyka polsko-niemiecka) Takimi mogą być wątki takich dziedzin jak np: różnego rodzaju hobby: kulinarny, muzyczny, techniczy itd ... Jak i wątek refleksyjny dla tych którzy muszą ? ... chcą ! ... mieszkać , pracować w Niemczech, ot tak po prostu o normalnym życiu.
Zapraszam do wzięcia udziału na blogu. andkryg ...

 
Blog kategorie:     praca    polonia
Gewerbeanmeldung
Każda nowo rozpoczynana działalność gospodarcza, otwarcie nowej fillii lub przejęcie dotychczas działającej niezależnie od tego
czy jest wykonywana w pełnym wymiarze godzin czy też wykonywana jest dodatkowo oprócz podstawowego zajęcia podlega
obowiązkowi rejestracji (anzeigepflichtig (§ 14 GewO),

Warunkiem otrzymania zezwolenia jest:
- przedłożenie paszportu
- zameldowanie w miejscu wykonywania działalności,
evt. wynajem lub posiadanie odpowiednich pomieszczeń niezbędnych do wykonywania działalności.
- posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
W oparciu o prawo swobodnego wykonywania dzialalności gospodarczej, otrzymanie zezwolenia  jest tylko formalnością
za wyjątkiem zawodów  gdzie jest wymagane przedłożenie karty rzemielśniczej lub uzyskanie koncesji.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności tzw Gewerbeschein następuje przez
rejestrację i potwierdzenie wpisu do rejestru w odpowiednim urzędzie Gewerbeamt gminy lub miasta.

Jednocześnie w zależności od rodzaju działalności informowane są odpowiednie urzędy, takie jak :
urząd skarbowy (Finanzamt),kasa chorych (Krankenkasse), izba rzemielśnicza (Handwerkskammer (HWK),
izba przemysłowo-handlowa (Industrie und Handelskammer (IHK), urząd pracy (Arbeitsagentur),
stowarzyszenie zawodowe (Berufsgenossenschaften), ewentualnie urząd nadzoru budowlanego.

opłata od 20 do 60 €

 

 
Z obowiazku rejestracji zwolnieni są przedstawiciele wolnych zawodów, a także między innymi leśnictwa,
ogrodnictwa, rybołóstwa i zarządzający swoimi aktywami najmu, dzierżawy budynkow lub gruntów.
Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment